Skip to the content

Vijesti

Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini za Univerzitetski studij Farmacija

U prilogu se nalaze septembarski ispitni rokovi za Univerzitetski studij Farmacija:   I ispitni termin: od 29.08. - 12.09.2022.godine II ispitni termin: od 13.09. - 24.09.2022.godine (dodatni rok uz plaćanje)   St ...

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Studiju Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu - od 15.07. - 22.07.2022.godine i od 29.8. - 30.9.2022. godine

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Studiju Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu vršit će se u periodu od 15.07. - 22.07.2022.godine  svakim radnim danom od 10-13 sati u studentskoj službi Nastavničkog faku ...

Rang-lista primljenih kandidata u I (prvom) konkursnom roku za upis studenata u I godinu Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu

U prilogu se nalazi Rang-lista primljenih kandidata u I (prvom) konkursnom roku za upis studenata u I godinu Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2022/2023. godinu. Obavijest sa detaljima o upisu primljenih ka ...

Obavještenje o prijemnom ispitu

S obzirom da je broj prijavljenih kandidata na prvu godinu Univerzitetskog studija Farmacija u skladu sa traženim brojem po Konkursu, prijemni ispit neće biti organizovan. Rangiranje prijavljenih kandidata će se izvršit ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.