Skip to the content

Osoblje

Stalno uposleni:

dr.sc. Maja Kazazić, van. prof. Maja.Kazazic[@]unmo[.]ba
dr.sc. Sejit Bobar, van. prof. Sejit.Bobar[@]unmo[.]ba
dr.sc. Munir Mehović, van.prof. Munir.Mehovic[@]unmo[.]ba
dr.sc. Denisa Žujo Zekić, van.prof. Denisa[@]unmo[.]ba
dr.sc. Emina Ademović, van.prof. Emina.Ademovic[@]unmo[.]ba
dr.sc. Aida Brkan-Vejzović, van.prof. Aida.Brkan[@]unmo[.]ba
dr.sc. Džemal Špago, van.prof. Dzemal.Spago[@]unmo[.]ba
MA Sanela Nazdrajić, viši asistent Sanela.Nazdrajic[@]unmo[.]ba
MA Emina Mehić, asistent Emina.Mehic[@]unmo[.]ba

 

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.