Skip to the content

Upis

Pravo upisa u prvu godinu na studij Farmacija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru imaju svi državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Nakon postupka prijave na raspisani konkurs za upis, organizuje se prijemni ispit za sve prijavljene kandidate iz predmeta Biologija i Hemija. Rangiranje kandidata se vrši na osnovu opšteg uspjeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita. Uslov za upis na prvu godinu studija stječu najbolje rangirani kandidati do popune upisne kvote koju određuje Univerzitet.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.