Skip to the content

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Univerzitetskom studiju Farmacija u akademskoj 2024/2025. godini

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu studija  u  akademskoj 2024/2025.godini na Univerzitetskom studiju Farmacija  će se vršiti u periodu od   15.07. - 19.07.2024.godine   svakim radnim danom od 09-14 sati u s ...

Rang-lista kandidata koji su se prijavili na Konkurs za upis studenata u prvu godinu u akademskoj 2024/2025.godini

U prilogu se nalazi Rang lista kandidata (sa Odlukom o usvajanju) koji su se prijavili na Konkurs za upis studenata u prvu godinu Univerzitetskog studija Farmacija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademskoj ...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2024/2025. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj: 4/12), člana 146. i 154. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta ...

JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROKOVI za Univerzitetski studij Farmacija za akademsku 2023/2024.godinu (NE PRIJAVLJIVATI ISPITE PRIJE OVJERE SEMESTRA)

U prilogu se nalaze JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROKOVI za Univerzitetski studij Farmacija za akademsku 2023/2024.godinu.   I ispitni termin: od 18.06. - 03.07.2024.godine II ispitni termin: od 04.07. - 19.07.2024.godine   ...

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.