Skip to the content

Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2022/2023. godine na univerzitetskom studiju Farmacija

Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2022/2023. godine na univerzitetskom studiju Farmacija ...

Januarsko-februarski ispitni rokovi u akademskoj 2022/2023.godini za Univerzitetski studij Farmacija (NE PRIJAVLJIVATI ISPITE PRIJE OVJERE SEMESTRA)

U prilogu se nalaze JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI za Univerzitetski studij Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu. I ispitni termin: od 23.01. - 08.02.2023.godine II ispitni termin: od 09.02. - 25.02.2023.godine ...

Ovjera ZIMSKOG/upis LJETNOG SEMESTRA za studente Univerzitetskog studija Farmacija

Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2023.godine. Za ovjeru semestra je potrebno slijedeće: REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE - uredno popunjen index sa predmetima iz zimskog ...

Spisak studenata po grupama Univerzitetskog studija Farmacija po grupama za akademsku 2022/23

SPISAK STUDENATA PRVE I DRUGE GODINE UNIVERZITETSKOG STUDIJA FARMACIJA PO GRUPAMA ZA AKADEMSKU 2022/23 ...

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.