Skip to the content

Obavještenja

Radionica “Phosphorous negotiation game (P-game)”

U sklopu projekta bilateralne saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Austrije pod nazivom “BeeGood: Mogućnost za biomonitoring u Evropi”, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru je u petak 5.aprila posjetio dr.sc. Nils ...

Odluka o dodjeli Nagrade voditelja Univerzitetskog studija Farmacija studentima s najboljim uspjehom u akad.2022/2023.god. - termin dodjele 22.03.2024.godine

Odluka o dodjeli Nagrade voditelja Univerzitetskog studija Farmacija studentima s najboljim uspjehom u akad.2022/2023.god. - termin dodjele 22.03.2024.godine

Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2023/2024. godine na univerzitetskom studiju Farmacija

Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2023/2024. godine na univerzitetskom studiju Farmacija

JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI za Univerzitetski studij Farmacija za akademsku 2023/2024.godinu

U prilogu se nalaze JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI za Univerzitetski studij Farmacija za akademsku 2023/2024.godinu.   I ispitni termin: od 22.01. - 07.02.2024.godine II ispitni termin: od 08.02. - 24.02.2024.god ...

Uplata II (druge) rate školarine i OVJERA ZIMSKOG/UPIS LJETNOG SEMESTRA u akademskoj 2023/2024.godini za studente Univerzitetskog studija Farmacija – ponedjeljak, 15.01. i petak, 19.01.2024.godine

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće studente univerzitetskog studija Farmacija da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2024.godine uplatiti II (drugu ...

Brucoški sat 2023/2024

Brucoški sat 2023/2024

Spisak studenata po grupama Univerzitetskog studija Farmacija po grupama za akademsku 2023/24

Spisak studenata po grupama Univerzitetskog studija Farmacija po grupama za akademsku 2023/24 ...

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2023/2024. godine na univerzitetskom studiju Farmacija

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2023/2024. godine na univerzitetskom studiju Farmacija ...

Odluka o usvajanju prijedloga orijentacionog kalendara održavanja sjednica NNV Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2023/24 godinu

Odluka o usvajanju prijedloga orijentacionog kalendara održavanja sjednica NNV Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2023/24 godinu ...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog cikusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2023/2024.godini u DRUGOM UPISNOM ROKU

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je otvoren od 28.08.2023. do 15.09.2023. godine.   U prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini kandidati se upisuju u skladu sa Pl ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.