Skip to the content

Novi studijski program Farmacija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Novi studijski program Farmacija

Kako bi udovoljili potrebama tržišta rada i boljoj zapošljivosti diplomiranih studenata, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru okreće se pokretanju novih deficitarnih studijskih programa. Tako se ove godine na Univerzitetu upisuje prva generacija studenata na univerzitetskom studijskom programu Farmacija. Ovaj studijski program početi će se izvoditi u akademskoj 2020/2021 godini i oblikovan je sa ciljem da se ponude oni nastavni sadržaji koji će omogućiti potencijalnim studentima stjecanje odgovarajućih znanja, vještina i kompetencija iz ove oblasti. Završetkom integrisanog petogodišnjeg studija studenti stječu akademsko, odnosno stručno zvanje Magistar farmacije (Mr. ph.). Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, zanimanje diplomirani farmaceuti se svrstava u najtraženija i deficitarna zanimanje posljednih pet godina u našoj zemlji.

Budući diplomirani studenti farmacije moći će svoja usvojena znanja i kompetencije iskoristiti prilikom zapošljavanja u BiH i inostranstvu, kao što su:

  • rad sa lijekovima u javnim i privatnim apotekama,
  • rad u farmaceutskoj industriji,
  • rad u biohemijskim laboratorijima,
  • rad u istraživačkim, proizvodno-tehnološkim i kontrolno-analitičkim laboratorijima,
  • prodaji lijekova,
  • registraciji lijekova,
  • agencijama za lijekove,
  • zavodima za kontrolu lijekova, te u drugim ustanovama javnog zdravstva i privatnim zdravstvenim institucijama.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja možete se obratiti na jednu od navedenih e-mail adresa: farmacija@unmo.ba

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.