Skip to the content

Upis na Studij Farmacija

Upis kandidata primljenih na prvom konkursnom roku za upis na prvu godinu Univerzitetskog studija Farmacija obavljati će se u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta od 24.08.2020. godine u periodu od 10 do 12 sati.

Za upis je potrebno sljedeće:

  • index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5, 30 KM) i uredno popuniti
  • ljekarsko uvjerenje
  • 2 slike
  • uplata 700 KM, svrha doznake: uplata I rate za Univerzitetski studij Farmacija, žiro račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
  • uplatnica od 70 KM, svrha doznake: 2101, 2102, 2103, 2104 - Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade, inventara i korištenje informacionog sistema, žiro-račun broj:1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.