Skip to the content

Vijesti

Januarsko-februarski ispitni rokovi u akademskoj 2022/2023.godini za Univerzitetski studij Farmacija (NE PRIJAVLJIVATI ISPITE PRIJE OVJERE SEMESTRA)

U prilogu se nalaze JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI za Univerzitetski studij Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu. I ispitni termin: od 23.01. - 08.02.2023.godine II ispitni termin: od 09.02. - 25.02.2023.godine ...

Ovjera ZIMSKOG/upis LJETNOG SEMESTRA za studente Univerzitetskog studija Farmacija

Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2023.godine. Za ovjeru semestra je potrebno slijedeće: REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE - uredno popunjen index sa predmetima iz zimskog ...

Spisak studenata po grupama Univerzitetskog studija Farmacija po grupama za akademsku 2022/23

SPISAK STUDENATA PRVE I DRUGE GODINE UNIVERZITETSKOG STUDIJA FARMACIJA PO GRUPAMA ZA AKADEMSKU 2022/23 ...

Brucoški sat 2022/2023

Tradicionalna manifestacija Univerziteta „Brucoški sat“ će se održati u ponedjeljak 3.10.2022. godine, sa početkom u 11 sati, u sportskoj dvorani u Sjevernom logoru. Na Brucoškom satu prisutnim će se obratiti prof.dr. A ...

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2022/2023. godine na univerzitetskom studiju Farmacija

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2022/2023. godine na univerzitetskom studiju Farmacija ...

Rang-lista primljenih kandidata u II (drugom) konkursnom roku za upis studenata u I godinu Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu i informacija o upisu od 26.09. - 30.09.2022.godine

U prilogu se nalazi Rang-lista primljenih kandidata u II (drugom) konkursnom roku za upis studenata u I godinu Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu i Odluka o upisu kandidata. Upis primljenih ...

Odluka o usvajanju prijedloga orijentacionog kalendara održavanja sjednica NNV Univerzitetskog studija Farmacija

U prilogu se nalazi Odluka o usvajanju prijedloga orijentacionog kalendara održavanja sjednica NNV Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2022/2023. godinu.     Odluka o usvajanju prijedloga orijentacionog kal ...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademsku 2022/2023. godinu u drugom upisnom roku

Na osnovu članova 146. i 154. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru Senat Univerziteta, na 137. sjednici održanoj 14.7.2022. godine, donio je   ODLUKU o raspisivanju Konkursa za upis studenata u prvu godinu ...

Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini za Univerzitetski studij Farmacija

U prilogu se nalaze septembarski ispitni rokovi za Univerzitetski studij Farmacija:   I ispitni termin: od 29.08. - 12.09.2022.godine II ispitni termin: od 13.09. - 24.09.2022.godine (dodatni rok uz plaćanje)   St ...

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Studiju Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu - od 15.07. - 22.07.2022.godine i od 29.8. - 30.9.2022. godine

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Studiju Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu vršit će se u periodu od 15.07. - 22.07.2022.godine  svakim radnim danom od 10-13 sati u studentskoj službi Nastavničkog faku ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.