Skip to the content

Vijesti

Januarsko-februarski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini

U prilogu se nalaze januarsko-februarski ispitni rokovi u ak. 2020/2021.godini. I termin: od 25.01. - 10.02.2021.godine I termin: od 11.02. - 27.02.2021.godine Studenti su obavezni prije ovjere semestra i prijave ispi ...

Uplata druge rate školarine za akademsku 2020/2021.godinu

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku uplatiti II (drugu) ratu školarine  za akademsku 2020/2021.godinu. Studenti su dužni u pol ...

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra za sve studente Univerzitetskog studija Farmacija upisane u ak. 2020/2021.godini

Obavještavamo sve studente, upisane u akademskoj 2020/2021.godini, da su dužni u periodu od 18.01. - 22.01.2021.godine ovjeriti ZIMSKI I UPISATI LJETNI SEMESTAR. LISTA TERMINA OVJERE ĆE BITI OBJAVLJENA NAKNADNO. MOLIMO ...

Raspored nastave za zimski semestar 2020/2021.

RASPORED NASTAVE NA STUDIJU FARMACIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI - ZIMSKI SEMESTAR ...

Spisak studenata prve godine studija Farmacija po grupama

Poštujući važeće higijensko-epidemiološke mjere, nastava predviđena da se organizuje u učionicama 204, 205, 207 i laboratorijima odvijat će se u dvije grupe prema predviđenom rasporedu nastave koji ćete moći preuzeti kod ...

Brucoški sat 2020/2021

Obavještavaju se studenti-brucoši da će se ovogodišnji Brucoški sat za studente studija Farmacija održati na Nastavničkom fakultetu u učionicama br. 204 i 205  u ponedjeljak, 5.10.2020. sa početkom u 11:00. Brucoški sat ...

Upis primljenih kandidata na prvu godinu univerzitetskog studija Farmacija

Upis kandidata primljenih na drugom konkursnom roku za upis na prvu godinu univerzitetskog studija Farmacija obavljati će se u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta od 28.09. do 02.10.2020. godine u periodu od 10 do ...

Rang-lista kandidata prijavljenih na Konkurs za upis u drugom upisnom roku na prvu godinu univerzitetskog studija Farmacija

U prilogu se nalazi prijedlog rang liste kandidata prijavljenih na Konkurs za upis u prvu godinu integrisanog univerzitetskog studija Farmacija u drugom upisnom roku za akademsku 2020/2021 godinu. Informacija vezana za ...

Konkurs za upis studenta - Drugi upisni rok u akademskoj 2020/21. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta, uz sag ...

Upis na Studij Farmacija

Upis kandidata primljenih na prvom konkursnom roku za upis na prvu godinu Univerzitetskog studija Farmacija obavljati će se u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta od 24.08.2020. godine u periodu od 10 do 12 sati. Z ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.