Skip to the content

Januarsko-februarski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini

U prilogu se nalaze januarsko-februarski ispitni rokovi u ak. 2020/2021.godini.

I termin: od 25.01. - 10.02.2021.godine

I termin: od 11.02. - 27.02.2021.godine

Studenti su obavezni prije ovjere semestra i prijave ispita, uplatiti drugu ratu školarine i donijeti uplatnicu uz semestalni list u studentsku službu u vrijeme ovjere semestra.

Studenti ne mogu prijaviti dva ispita na isti dan, odnosno polagati isti dan.

Napominjemo da prijava ispita (preko aplikacije e.unmo.ba) neće biti moguća bez uplaćene rate i ovjere zimskog /upisa ljetnog semestra.
Januarsko-februarski ispitni rokovi

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.