Skip to the content

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra za sve studente Univerzitetskog studija Farmacija upisane u ak. 2020/2021.godini

Obavještavamo sve studente, upisane u akademskoj 2020/2021.godini, da su dužni u periodu od 18.01. - 22.01.2021.godine ovjeriti ZIMSKI I UPISATI LJETNI SEMESTAR.

LISTA TERMINA OVJERE ĆE BITI OBJAVLJENA NAKNADNO. MOLIMO STUDENTE DA POŠTUJU TERMINE ZA OVJERU SEMESTRA. 

Za ovjeru semestra je potrebno slijedeće:

- uredno popunjen index sa predmetima iz zimskog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,
- popunjen semestralni list (uzeti na pultu u hodniku) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na oglasnoj ploči na ispitnim rokovima)
- uplatnica za drugu ratu školarine (vidjeti uputstvo u obavijesti za uplatu druge rate).

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.