Skip to the content

Upis primljenih kandidata na prvu godinu Univerzitetskog studija Farmacija

Univerzitetskog studija Farmacija

Upis kandidata primljenih na prvom konkursnom roku za upis na prvu godinu Univerzitetskog studija Farmacija obavljati će se u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta od 24.08.2020. godine u periodu od 10 do 12 sati.

Svi kandidati zainteresovani za upis na Univerzitetski studij Farmacija imati će drugu priliku da se prijave u drugom upisnom roku koji je planiran u periodu od 28.08.2020. do 18.09.2020. godine, a sve informacije biti će objavljena na našoj web stranici i web stranici Univerziteta.

Sve dodatne informacije možete dobiti na eMail: farmacija@unmo.ba

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.