Skip to the content

Posjeta prof. dr. Elzbieta Wojaczynska u sklopu ERASMUS + programa

U sklopu Ersmus + programa razmjene nastavnog, nenastavnog osoblja i studenta prof. dr. Elzbieta Wojaczynska tokom ove sedmice boravi na našem Univerzitetu. Prof. dr. Elzbieta Wojaczynska je profesorica na Univerzitetu W ...

Dodjela nagrade Voditelja Univezitetskog studija Farmacija za akademsku 2021/22

U utorak 16.05.2023. godine održana je dodjela nagrade Voditelja Univezitetskog studija Farmacija studenticama s najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2021/22 godini, a to su:  1. Šejla Grcić  2. Selena Karabatak  ...

Odluka o dodjeli Nagrade voditelja Univerzitetskog studija Farmacija studentima s najboljim uspjehom u akad.2021/2022.god. - termin dodjele 16.05.2023.godine

U prilogu se nalazi Odluka o dodjeli Nagrade voditelja Univerzitetskog studija Farmacija studentima s najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2021/2022.godini. Dodjela Nagrada voditelja će biti upriličena u utorak, 1 ...

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2022/2023.godini za Univerzitetski studij Farmacija (NE PRIJAVLJIVATI ISPITE PRIJE OVJERE SEMESTRA!)

U prilogu se nalaze JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROKOVI za akademsku 2022/2023.godinu za Univerzitetski studij Farmacija.   I ispitni termin: od 19.06. - 05.07.2023.godine II ispitni termin: od 06.07. - 21.07.2023.godine   ...

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.