Skip to the content

Konkurs za upis u prvu godinu u akademskoj 2020/2021. godini

Konkurs za upis u prvu godinu integrisanog studija Farmacija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 3. jula 2020. godine.  

Mogućnost upisa u akademskoj 2020/21. godini:
  • Redovni uz plaćanje: 30 studenata
Kriterij za upis: 
  • Opći uspjeh
  • Pojedinačni kriteriji – prijemni ispit. Prijemni ispit se organizuje iz predmeta Biologija i Hemija koji je obavezan, ali nije eliminatoran.

*Datum prijemnog ispita biće naknadno objavljen. 

Pravo upisa:

Pravo na upis i status studenta dodiplomskog studija (bachelor, I ciklus) na Univerzitet imaju sva lica koja su završila četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini, kao i lica koja su završila četverogodišnju srednju školu u inostranstvu.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu, uz prijavu na konkurs, podnose obrazovne isprave i rješenje o ekvivalenciji, odnosno nostrifikaciji, a ako je postupak u toku, dostavljaju dokaz o podnesenom zahtjevu.

Univerzitet će osigurati pristup studiju stranim državljanima i licima bez državljanstva u skladu s načelima evropskog sistema visokog obrazovanja, osiguravajući im studij pod istim uvjetima kao i državljanima Bosne i Hercegovine.

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:
  • Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek odnosno studijski program na koji konkuriše;
  • Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju);
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala);
  • Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i

Napomena: Prijave za upis studenata u prvu godinu studija Farmacija kandidati podnose u studentsku službu Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.