Skip to the content

Spisak studenata prve godine studija Farmacija po grupama

Poštujući važeće higijensko-epidemiološke mjere, nastava predviđena da se organizuje u učionicama 204, 205, 207 i laboratorijima odvijat će se u dvije grupe prema predviđenom rasporedu nastave koji ćete moći preuzeti kod asistentice Emine Mehić u ponedjeljak 05.10.2020. godine.

Spisak studenata studija Farmacija po grupama

 

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.