Skip to the content

Septembarski ispitni rokovi za Studij Farmacija u akademskoj 2020/2021.godini

I termin -30.08. - 11.09.2021.godine

II termin - od 13.09. - 25.09.2021.godine (uz plaćanje po predmetu 80 KM)

 

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

 

UPUTSTVO ZA PLAĆANJE I PRIJAVU ISPITA U DODATNOM DRUGOM ROKU:

Svrha doznake: FM413O-Polaganje ispita na I ciklusu u dodatnim rokovima-po ispitu

Iznos: 80 KM

Žiro-račun: 1610200000290031

Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

Prijava ispita za DRUGI- DODATNI ROK U SEPTEMBRU vrši se popunjavanjem starih prijava koje se mogu besplatno preuzeti u studentskoj službi. Uz popunjenu prijavu potrebno je priložiti i uplatnicu za dodatni rok. Dodatni rok moguće je prijaviti najkasnije dan prije ispita. Ukoliko niste u mogućnosti izvršiti prijavu ispita u propisanom roku, moguće je izvršiti prijavu i na dan ispita uz prethodnu najavu eMailom studentskoj službi.

 

Svi ostali redovni rokovi prijavljuju se putem sistema eUNMO.

FARMACIJA SEPTEMBARSKI 2021. GODINE 

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.