Skip to the content

Rang-lista primljenih kandidata u II (drugom) konkursnom roku za upis studenata u I godinu Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2021/2022.godinu i informacija o upisu od 27.09. - 01.10.2021.godine

U prilogu se nalazi Rang-lista primljenih kandidata u II (drugom) konkursnom roku za upis studenata u I godinu Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2021/2022.godinu i Obavijest o upisu navedenih kandidata.

Upis će se vršiti u periodu od 27.09. - 01.10.2021.godine u sljedećim terminima po danima:

 

ponedjeljak, 27.09.2021.godine

- od 11-12.30.sati

utorak, 28.09.2021.godine

- od 11-12.30.sati

srijeda, 29.09.2021.godine

- od 11-12.30.sati

četvrtak, 30.09.2021.godine

- od 10.45-12.00.sati

petak, 01.10.2021.godine

- od 11-12.30.sati

Za upis je potrebno sljedeće:
  • index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.2, 30 KM) i uredno popuniti
  • ljekarsko uvjerenje
  • 2 slike
  • uplata 700 KM, svrha doznake: FM1206-uplata I rate za Univerzitetski studij Farmacija-akademska 2021/2022.godina, žiro račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
  • uplatnica od 70 KM, svrha doznake: FM2101, FM2102, FM2103, FM2104 - Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade, inventara i korištenje informacionog sistema, žiro-račun broj:1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Rang-lista primljenih kandidata

Obavijest o upisu

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.