Skip to the content

Rang-lista primljenih kandidata u I (prvom) konkursnom roku za upis studenata u I godinu Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu

U prilogu se nalazi Rang-lista primljenih kandidata u I (prvom) konkursnom roku za upis studenata u I godinu Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2022/2023. godinu.

Obavijest sa detaljima o upisu primljenih kandidata će biti objavljena na web stranici u četvrtak, 14.07.2022. godine, nakon sjednice Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

 

Odluka o usvajanju rang liste kandidata za upis u I godinu

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.