Skip to the content

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Studiju Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu - od 15.07. - 22.07.2022.godine i od 29.8. - 30.9.2022. godine

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Studiju Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu vršit će se u periodu od 15.07. - 22.07.2022.godine  svakim radnim danom od 10-13 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

Oni kandidati koji upis ne izvrše zaključno sa 22.07.2022.godine, mogu se upisati i u periodu od 29.08. - 30.09.2022.godine.

Za upis je potrebno sljedeće:

  • indeks i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.2, 30 KM) i uredno popuniti
  • ljekarsko uvjerenje
  • 2 slike formata 4x6 cm
  • uplata 700 KM, svrha doznake: FM1206-uplata I rate za Univerzitetski studij Farmacija-akademska 2022/2023.godina, žiro račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
  • uplatnica od 70 KM, svrha doznake: FM2101, FM2102, FM2103, FM2104 - Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade, inventara i korištenje informacionog sistema, žiro-račun broj:1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA UPISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.

Odluka o upisu studenata u akademsku 2022/2023. godinu

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.