Skip to the content

Rang-lista primljenih kandidata u II (drugom) konkursnom roku za upis studenata u I godinu Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu i informacija o upisu od 26.09. - 30.09.2022.godine

U prilogu se nalazi Rang-lista primljenih kandidata u II (drugom) konkursnom roku za upis studenata u I godinu Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu i Odluka o upisu kandidata.

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Studiju Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu vršit će se u periodu od 26.09. - 30.09.2022.godine svakim radnim danom od 10-13 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

 

Za upis je potrebno sljedeće:

  • indeks i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.2, 30 KM) i uredno popuniti
  • ljekarsko uvjerenje
  • 2 slike formata 4x6 cm
  • uplata 700 KM, svrha doznake: FM1206-uplata I rate za Univerzitetski studij Farmacija-akademska 2022/2023.godina, žiro račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
  • uplatnica od 70 KM, svrha doznake: FM2101, FM2102, FM2103, FM2104 - Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade, inventara i korištenje informacionog sistema, žiro-račun broj:1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA UPISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.

Rang-lista primljenih kandidata

Odluka o upisu kandidata

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.