Skip to the content

Dan otvorenih vrata na Univerzitetu

Dan otvorenih vrata na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru bit će upriličen u utorak, 25. aprila 2023. godine u univerzitetskom kampusu Sjeverni logor. Dan otvorenih vrata predstavlja priliku za maturante i buduće studente da se upoznaju i dodatno informišu o radu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i mogućnostima studiranja na fakultetima ili univerzitetskim studijima koje planiraju upisati u skladu sa svojim afinitetima.

Posjetioci će imati priliku posjetiti informativne pultove fakulteta, univerzitetskih studija, Kancelarije za međunarodnu saradnju, Univerzitetske biblioteke i Unije studenata, te prikupiti više informacija o uslovima za upis na određeni fakultet ili univerzitetski studij, o nastavnim planovima i programima, organizaciji i načinu izvođenja nastave, kao i o karijernim mogućnostima koje je moguće ostvariti nakon završetka studija na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, dok će nastavno osoblje i studenti biti na raspolaganju da pruže više informacija i odgovore na pitanja.

Također, za sve posjetioce će biti upriličen obilazak fakulteta i univerzitetskih studija u okviru kojeg će posjetiti laboratorije, sale, institute, učionice i amfiteatre u kojim se izvodi nastava. Tokom obilaska, maturantima će biti predstavljeni kadrovski i infrastrukturni resursi kojim raspolažu fakulteti i univerzitetski studiji na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Pored redovnih aktivnosti tokom Dana otvorenih vrata, predviđen je zabavni program, te hrana i osvježenje.

Pozivamo sve maturante da nam se pridruže na Danu otvorenih vrata, ali i da njihov izbor prilikom nastavka obrazovanja bude Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru na kojem će, uz  savremene edukacije, usvojiti naučna i stručna znanja, vještine, iskustva i kompetencije neophodne za konkurentnost na tržištu rada. Pridružite nam se, mi gradimo budućnost.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.