Skip to the content

Uplata III (treće) rate školarine i OVJERA LJETNOG SEMESTRA u akademskoj 2022/2023.godini za studente Univerzitetskog studija Farmacija – ponedjeljak, 12.06.2023.godine

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće studente univerzitetskog studija Farmacija da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku 2023.godine uplatiti III (treću) ratu školarine.
Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE - FM sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indeksom i semestralnim listom u studentsku službu na dan predviđen za ovjeru semestra, tj.u ponedjeljak, 12.06.2023.godine (termini za ovjeru u nastavku teksta).
 
Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.
Studenti su obavezni uplatiti sljedeće:
 
 
PRVA GODINA - PRVI PUT UPISANI
- uplatnica 600 KM svrha doznake: FM1206-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKADEMSKU 2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290031, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru
 
DRUGA GODINA
- uplatnica 600 KM svrha doznake: FM1208-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290031, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru
 
TREĆA GODINA
- uplatnica 900 KM* svrha doznake: FM1208-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290031, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru
 
 
*Školarina za III (treću) godinu studija u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru iznosi 2700 KM, plaćanje u 3 rate po 900 KM. Oni studenti koji nisu u mogućnosti da uplate jednu od navedenih rata u punom iznosu od 900 KM, mogu podnijeti molbu voditelju studija, van.prof.dr. Sejitu Bobaru za plaćanje jedne od rata od 900 KM u dva dijela sa obrazloženjem i preciznom naznakom do kojeg termina će se drugi dio rate izmiriti, s tim da u toku jedne akademske godine se može maksimalno odobriti plaćanje u 4 (četiri) rate ukupno na ime školarine.
Termin za ovjeru semestra na Univerzitetskom studiju Farmacija je - ponedjeljak, 12.06.2023.godine i to u sljedećim terminima:
od 09-09.45.sati - I godina
 
- od 09.45. – 10.30.sati – II godina
 
- od 10.30.-11.00. sati – III godina 
MOLIMO STUDENTE DA POŠTUJU GORE NAVEDENE TERMINE ZA OVJERU SEMESTRA, JER SU TERMINI UNAPRIJED ISPLANIRANI ZA SVE STUDENTE NA FAKULTETU, A I DA BI SE IZBJEGLE GUŽVE U HODNIKU.
Za ovjeru semestra je potrebno sljedeće:
- uredno popunjen indeks sa predmetima iz ljetnog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,
- popunjen semestralni list (uzeti na pultu u hodniku - u drugoj polovini maja 2023.godine) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na ispitnim rokovima)
- uplatnica treće rate školarine
 

MOLIMO STUDENTE DA NE PRIJAVLJUJU ISPITE NA SISTEMU EUNIVERSITY PRIJE NEGO ŠTO OVJERE SEMESTAR.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.