Skip to the content

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Univerzitetskom studiju Farmacija za akademsku 2023/2024. godinu

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu studija  za  akademsku 2023/2024.godinu na Univerzitetskom studiju Farmacija  će se vršiti u periodu od

 

14.07. - 21.07.2023.godine


svakim radnim danom od 09-15 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta. Pauza od 12.30.-13.00.sati.

 

 

Oni kandidati koji upis ne izvrše zaključno sa 21.07.2023.godine, mogu se upisati i u periodu od 23.08. - 01.09.2023.godine.

 

 

Za upis je je potrebno slijedeće:

 

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE


 

 -  indeks i upisni materijal – 50 KM, uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: FM3101-indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, doći sa uplatnicom u studentsku službu Nastavničkog fakulteta i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa)

- 2 slike formata 4x6 cm

 - ljekarsko uvjerenje

- uplatnica od 700 KM, svrha doznake: FM1206 - uplata prve rate za Studij Farmacija - akademska 2023/2024. godina, žiro-račun broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić";

- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: FM2101, FM2102, FM2103, FM2104, FM2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.