Skip to the content

Odluka o dodjeli Nagrade voditelja Univerzitetskog studija Farmacija studentima s najboljim uspjehom u akad.2021/2022.god. - termin dodjele 16.05.2023.godine

U prilogu se nalazi Odluka o dodjeli Nagrade voditelja Univerzitetskog studija Farmacija studentima s najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2021/2022.godini.

Dodjela Nagrada voditelja će biti upriličena u utorak, 16.05.2023.godine u 13 sati, II sprat, učionica br.317.

 

Odluka o dodjeli Nagrade voditelja Univerzitetskog studija Farmacija.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.