Skip to the content

Posjeta prof. dr. Elzbieta Wojaczynska u sklopu ERASMUS + programa

U sklopu Ersmus + programa razmjene nastavnog, nenastavnog osoblja i studenta prof. dr. Elzbieta Wojaczynska tokom ove sedmice boravi na našem Univerzitetu. Prof. dr. Elzbieta Wojaczynska je profesorica na Univerzitetu Wroclaw University of Science and Technology, na Odsjeku za fizikalnu i kvantnu hemiju, te je studentima Univerzitetskog studija Farmacija održala predavanje pod nazivom Asymmetric Synthesis - Applications for Sulfoxides and Bicyclic System.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.