Skip to the content

Upis u II (drugu), III (treću) i IV (četvrtu) godinu i obnove I (prve), II (druge) i III (treće) godine u akademskoj 2023/2024.godini za studente Univerzitetskog studija Farmacija

Upis u II (drugu), III (treću) i IV (četvrtu) godinu za studente Univerzitetskog studija Farmacija koji imaju uslov (mogu se prenijeti najviše 3 (tri) nepoložena predmeta u narednu godinu - Odluka Senata u prilogu) i obnove I (prve), II (druge) i III (treće) godine za sve studente koji nisu stekli uslove za upis u višu godinu (ostala 4 ispita i više),će se vršiti u periodu od 25.09. – 29.09.2023.godine u tačno preciziranim terminima.
Termin za upis studenata Univerzitetskog studija Farmacija je - ponedjeljak, 25.09.2023.godine:


 

- od 09:00-09:45.sati – Studij Farmacija – upis u II godinu i obnove I godine (29 studenata)

- od 09:45. – 10:45.sati – Studij Farmacija – upis u III godinu i obnove II god. (32 studenata)

- od 10:45. – 11:30.sati – Studij Farmacija – upis u IV godinu i obnove III god. (20 studenata)

Za upis u II (drugu) godinu studija je potrebno sljedeće:- upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu;


- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290031, svrha doznake: FM4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave (poželjno je upisni materijal kupiti ranije, tj. prije naznačenog termina za upis – najkasnije do 22.09.2023.godine).

- uplatnica od 700 KM, svrha doznake: FM1210 - uplata I rate za upis u II godinu-akademska 2023/2024.godina, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: FM2101, FM2102, FM2103, FM2104 i FM2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u MostarZa upis u III (treću) i IV (četvrtu) godinu je potrebno sljedeće:- upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu;


- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290031, svrha doznake:FM4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave (poželjno je upisni materijal kupiti ranije, tj. prije naznačenog termina za upis – najkasnije do 22.09.2023.godine).

- uplatnica od900 KM, svrha doznake: FM1210 - uplata I rate za upis u III ili IV godinu-akademska 2023/2024.godina, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: FM2101, FM2102, FM2103, FM2104 i FM2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostar


*Školarina za III (treću) i IV (četvrtu) godinu studija u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru iznosi 2700 KM, plaćanje u 3 rate po 900 KM. Oni studenti koji nisu u mogućnosti da uplate jednu od navedenih rata u punom iznosu od 900 KM, mogu podnijeti molbu voditelju studija, van.prof.dr. Sejitu Bobaru za plaćanje jedne od rata od 900 KM u dva dijela sa obrazloženjem i preciznom naznakom do kojeg termina će se drugi dio rate izmiriti, s tim da u toku jedne akademske godine se može maximalno odobriti plaćanje u 4 (četiri) rate ukupno na ime školarine.
Obnova I (prve), II (druge) i III (treće) godine


Obnova I (prve), II (druge) ili III (treće) godine iznosi 400 KM upisnine+100 KM po svakom nepoloženom ispitu, a maksimalni iznos koji student može platiti po ovom osnovu - 2000 KMZa obnovu je potrebno sljedeće:


- upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu;


- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290031, svrha doznake: FM4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave (poželjno je upisni materijal kupiti ranije, tj. prije naznačenog termina za upis – najkasnije do 22.09.2023.godine).

- uplatnica od 700 KM, svrha doznake: FM1212 - prva rata za ponovljeni upis - akademska 2023/2024.godina, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru


- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: FM2101, FM2102, FM2103, FM2104 i FM2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostar


OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA PISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU I PRIDRŽAVATI SE SATNICE ZA UPIS.

 

Odluka o produženju trajanja Odluke o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni člana 26.stav (2) Pravila studiranja

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.