Skip to the content

Radionica “Phosphorous negotiation game (P-game)”

U sklopu projekta bilateralne saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Austrije pod nazivom “BeeGood: Mogućnost za biomonitoring u Evropi”, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru je u petak 5.aprila posjetio dr.sc. Nils Haneklaus. Tokom njegove posjete je održana radionica pod nazivom “Phosphorous negotiation game (P-game)” na kojoj su učestvovali studenti treće godine Univerzitetskog studija Farmacija. Igra je simulacija pregovora dizajnirana da podučava ljude o ulozi nauke u međunarodnoj politici zaštite životne sredine.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.