Skip to the content

Rang-lista kandidata koji su se prijavili na Konkurs za upis studenata u prvu godinu u akademskoj 2024/2025.godini

U prilogu se nalazi Rang lista kandidata (sa Odlukom o usvajanju) koji su se prijavili na Konkurs za upis studenata u prvu godinu Univerzitetskog studija Farmacija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademskoj 2024/2025.godini.

 

Konačnu odluku o upisu kandidata donijet će Senat Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te će kandidati u petak, 12.07.2024.godine, nakon sjednice Senata,  biti obaviješteni o upisu putem web stranice Studija (farmacija.unmo.ba).

 

Molimo kandidate da prate stranicu Studija.

 

Rang lista

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.