Skip to the content

JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROKOVI za Univerzitetski studij Farmacija za akademsku 2023/2024.godinu (NE PRIJAVLJIVATI ISPITE PRIJE OVJERE SEMESTRA)

 

U prilogu se nalaze JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROKOVI za Univerzitetski studij Farmacija za akademsku 2023/2024.godinu.

 

I ispitni termin: od 18.06. - 03.07.2024.godine

II ispitni termin: od 04.07. - 19.07.2024.godine

 

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

 

VAŽNO: MOLIMO STUDENTE DA NE PRIJAVLJUJU ISPITE PRIJE NEGO ŠTO OVJERE SEMESTAR U SEDMICI OVJERE, I TO NA PLANIRANI TERMIN.

 

Ispitni rokovi će biti vidljivi studentima u sedmici ovjere semestra, i uslov za prijavu ispita će biti OVJEREN SEMESTAR.

 

Studenti će moći prijaviti ispit najkasnije tri (3) dana prije održavanja ispita te odjaviti već prijavljeni ispit u roku od 24 sata prije početka ispita, što je u skladu sa Pravilnikom o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

FARMACIJA-JUNSKO-JULSKI ROK 2024.GODINE-ljetni

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.