Skip to the content

Vijesti

Odluka o dodjeli Nagrade voditelja Univerzitetskog studija Farmacija

Nagrada voditelja Univeritetskog studija Farmacija didjeljuje se slijedećim studentima kao studentima sa najboljim uspjehom u prethodnoj 2020/2021. akademskoj godini: Ljubić Brzica (Zdenko) Ivana  Šafro (Dževad) Aldi ...

Raspored nastave za ljetni semestar u akadmeskoj 2021/2022. godini

Raspored nastave za ljetni semestar u akadmeskoj 2021/2022. godini možete preuzeti u prilogu obavijesti. ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.