Skip to the content

Vijesti

Januarsko-februarski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini

U prilogu se nalaze januarsko-februarski ispitni rokovi u ak. 2020/2021.godini. I termin: od 25.01. - 10.02.2021.godine I termin: od 11.02. - 27.02.2021.godine Studenti su obavezni prije ovjere semestra i prijave ispi ...

Uplata druge rate školarine za akademsku 2020/2021.godinu

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku uplatiti II (drugu) ratu školarine  za akademsku 2020/2021.godinu. Studenti su dužni u pol ...

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra za sve studente Univerzitetskog studija Farmacija upisane u ak. 2020/2021.godini

Obavještavamo sve studente, upisane u akademskoj 2020/2021.godini, da su dužni u periodu od 18.01. - 22.01.2021.godine ovjeriti ZIMSKI I UPISATI LJETNI SEMESTAR. LISTA TERMINA OVJERE ĆE BITI OBJAVLJENA NAKNADNO. MOLIMO ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.