Skip to the content

Obavještenja

Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini za Univerzitetski studij Farmacija

U prilogu se nalaze septembarski ispitni rokovi za Univerzitetski studij Farmacija:   I ispitni termin: od 29.08. - 12.09.2022.godine II ispitni termin: od 13.09. - 24.09.2022.godine (dodatni rok uz plaćanje)   St ...

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Studiju Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu - od 15.07. - 22.07.2022.godine i od 29.8. - 30.9.2022. godine

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Studiju Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu vršit će se u periodu od 15.07. - 22.07.2022.godine  svakim radnim danom od 10-13 sati u studentskoj službi Nastavničkog faku ...

Rang-lista primljenih kandidata u I (prvom) konkursnom roku za upis studenata u I godinu Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu

U prilogu se nalazi Rang-lista primljenih kandidata u I (prvom) konkursnom roku za upis studenata u I godinu Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2022/2023. godinu. Obavijest sa detaljima o upisu primljenih ka ...

Obavještenje o prijemnom ispitu

S obzirom da je broj prijavljenih kandidata na prvu godinu Univerzitetskog studija Farmacija u skladu sa traženim brojem po Konkursu, prijemni ispit neće biti organizovan. Rangiranje prijavljenih kandidata će se izvršit ...

VAŽNO!!!PRODUŽENJE KONKURSA za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2022/2023.godini - do petka, 01.07.2022.godine

Obavještavamo maturante i sve zainteresovane kandidate za upis na neki od fakulteta ili univerzitetskih studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru da je konkurs za upis studenata produžen do 01.07.2022. godine. ...

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2022/2023. godini

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101-1515/22 od 27.5.2022. godine raspisuje se     KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2022/2023. godini     U akademskoj 2022/20 ...

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini za Univerzitetski studij Farmacija

U prilogu se nalaze JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROKOVI za Univerzitetski studij Farmacija za akademsku 2021/2022.godinu.   I ispitni termin: od 20.06. - 05.07.2022.godine II ispitni termin: od 06.07. - 23.07.2022.godine   ...

Odluka o dodjeli Nagrade voditelja Univerzitetskog studija Farmacija

Nagrada voditelja Univeritetskog studija Farmacija didjeljuje se slijedećim studentima kao studentima sa najboljim uspjehom u prethodnoj 2020/2021. akademskoj godini: Ljubić Brzica (Zdenko) Ivana  Šafro (Dževad) Aldi ...

Uplata druge rate školarine i ovjera zimskog SEMESTRA za studente Univerzitetskog studija Farmacija - ponedjeljak, 17.01.2022.godine (termini u nastavku)

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće studente univerzitetskog studija Farmacija da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2022.godine uplatiti II (drugu ...

Januarsko-februarski rokovi u akademskoj 2021/2022.godini za univerzitetski studij Farmacija

U prilogu se nalaze januarsko-februarski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini za univerzitetski studij Farmacija   I ispitni termin: od 24.01. - 09.02.2022.godine I ispitni termin: od 10.02. - 26.02.2022.godin ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.