Skip to the content

Obavještenja

Univerzitetskog studija Farmacija

Upis primljenih kandidata na prvu godinu Univerzitetskog studija Farmacija

Upis kandidata primljenih na prvom konkursnom roku za upis na prvu godinu Univerzitetskog studija Farmacija obavljati će se u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta od 24.08.2020. godine u periodu od 10 do 12 sati. S ...

Konkurs za upis u prvu godinu u akademskoj 2020/2021. godini

Konkurs za upis u prvu godinu integrisanog studija Farmacija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 3. jula 2020. godine.   Mogućnost upisa u akademskoj 2020/21. godini: Redovni uz plaćanje: 30 studenata ...

Novi studijski program Farmacija

Novi studijski program Farmacija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kako bi udovoljili potrebama tržišta rada i boljoj zapošljivosti diplomiranih studenata, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru okreće se pokretanju novih deficitarnih studijskih programa. Tako se ove godine na Univerzit ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.