Skip to the content

Obavještenja

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2023/2024. godine na univerzitetskom studiju Farmacija

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2023/2024. godine na univerzitetskom studiju Farmacija ...

Odluka o usvajanju prijedloga orijentacionog kalendara održavanja sjednica NNV Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2023/24 godinu

Odluka o usvajanju prijedloga orijentacionog kalendara održavanja sjednica NNV Univerzitetskog studija Farmacija za akademsku 2023/24 godinu ...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog cikusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2023/2024.godini u DRUGOM UPISNOM ROKU

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je otvoren od 28.08.2023. do 15.09.2023. godine.   U prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini kandidati se upisuju u skladu sa Pl ...

Rang-lista kandidata koji su se prijavili na Konkurs za upis studenata u prvu godinu u akademskoj 2023/2024.godini

U prilogu se nalazi Rang lista kandidata (sa Odlukom o usvajanju) koji su se prijavili na Konkurs za upis studenata u prvu godinu Univerzitetskog studija Farmacija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademskoj ...

SEPTEMBARSKI ispitni rokovi u akademskoj 2022/2023.godini za Studij Farmacija

U prilogu se nalaze SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI za Univerzitetski studij Farmacija za akademsku 2022/2023.godinu.   I ispitni termin: od 28.08. - 11.09.2023.godine   II dodatni popravni ispitni termin uz plaćanje: od ...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 i 154. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta b ...

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u akademskoj 2023/2024. godini

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101-1786/23 od 25.5.2023. godine raspisuje se KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u akademskoj 2023/2024. godini   U akademskoj 2023/2024. godi ...

Posjeta prof. dr. Elzbieta Wojaczynska u sklopu ERASMUS + programa

U sklopu Ersmus + programa razmjene nastavnog, nenastavnog osoblja i studenta prof. dr. Elzbieta Wojaczynska tokom ove sedmice boravi na našem Univerzitetu. Prof. dr. Elzbieta Wojaczynska je profesorica na Univerzitetu W ...

Dodjela nagrade Voditelja Univezitetskog studija Farmacija za akademsku 2021/22

U utorak 16.05.2023. godine održana je dodjela nagrade Voditelja Univezitetskog studija Farmacija studenticama s najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2021/22 godini, a to su:  1. Šejla Grcić  2. Selena Karabatak  ...

Odluka o dodjeli Nagrade voditelja Univerzitetskog studija Farmacija studentima s najboljim uspjehom u akad.2021/2022.god. - termin dodjele 16.05.2023.godine

U prilogu se nalazi Odluka o dodjeli Nagrade voditelja Univerzitetskog studija Farmacija studentima s najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2021/2022.godini. Dodjela Nagrada voditelja će biti upriličena u utorak, 1 ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.