Skip to the content

Vijesti

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2022/2023. godini

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101-1515/22 od 27.5.2022. godine raspisuje se     KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2022/2023. godini     U akademskoj 2022/20 ...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2022/2023. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 i 154. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta b ...

Puštanje u funkciju novog instrumenta na Studiju Farmacija

Od danas laboratorij u kojem se održavaju vježbe na Univerzitetskom studiju Farmacija bogatiji je za još jedan vriiedan instrument. 14.05. 2022. godine pušten je u funkciju novi analitički instrument “Dissolution tester ...

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini za Univerzitetski studij Farmacija

U prilogu se nalaze JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROKOVI za Univerzitetski studij Farmacija za akademsku 2021/2022.godinu.   I ispitni termin: od 20.06. - 05.07.2022.godine II ispitni termin: od 06.07. - 23.07.2022.godine   ...

Odluka o dodjeli Nagrade voditelja Univerzitetskog studija Farmacija

Nagrada voditelja Univeritetskog studija Farmacija didjeljuje se slijedećim studentima kao studentima sa najboljim uspjehom u prethodnoj 2020/2021. akademskoj godini: Ljubić Brzica (Zdenko) Ivana  Šafro (Dževad) Aldi ...

Raspored nastave za ljetni semestar u akadmeskoj 2021/2022. godini

Raspored nastave za ljetni semestar u akadmeskoj 2021/2022. godini možete preuzeti u prilogu obavijesti. ...

Uplata druge rate školarine i ovjera zimskog SEMESTRA za studente Univerzitetskog studija Farmacija - ponedjeljak, 17.01.2022.godine (termini u nastavku)

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće studente univerzitetskog studija Farmacija da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2022.godine uplatiti II (drugu ...

Januarsko-februarski rokovi u akademskoj 2021/2022.godini za univerzitetski studij Farmacija

U prilogu se nalaze januarsko-februarski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini za univerzitetski studij Farmacija   I ispitni termin: od 24.01. - 09.02.2022.godine I ispitni termin: od 10.02. - 26.02.2022.godin ...

eUNMO informacijski sistem - Upustvo za studente prve godine

Obavještavamo studente prve godine da Univerzitet korsiti informacijski sistem eUNMO, koji je baziran na eUniversity platformi. Unutar eUNMO sistema studenti imaju mogućnost pregleda svojih matičnih podataka, položenih o ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.