Skip to the content

Vijesti

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini

I ispitni termin: od 21.06. - 06.07.2021.godine II ispitni termin: od 07.07. - 23.07.2021.godine   Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.   Napominjemo da prijava ispita (preko ...

RASPORED NASTAVE NA STUDIJU FARMACIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI - LJETNI SEMESTAR

RASPORED NASTAVE NA STUDIJU FARMACIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI - LJETNI SEMESTAR ...

Januarsko-februarski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini

U prilogu se nalaze januarsko-februarski ispitni rokovi u ak. 2020/2021.godini. I termin: od 25.01. - 10.02.2021.godine I termin: od 11.02. - 27.02.2021.godine Studenti su obavezni prije ovjere semestra i prijave ispi ...

Uplata druge rate školarine za akademsku 2020/2021.godinu

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku uplatiti II (drugu) ratu školarine  za akademsku 2020/2021.godinu. Studenti su dužni u pol ...

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra za sve studente Univerzitetskog studija Farmacija upisane u ak. 2020/2021.godini

Obavještavamo sve studente, upisane u akademskoj 2020/2021.godini, da su dužni u periodu od 18.01. - 22.01.2021.godine ovjeriti ZIMSKI I UPISATI LJETNI SEMESTAR. LISTA TERMINA OVJERE ĆE BITI OBJAVLJENA NAKNADNO. MOLIMO ...

Raspored nastave za zimski semestar 2020/2021.

RASPORED NASTAVE NA STUDIJU FARMACIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI - ZIMSKI SEMESTAR ...

Spisak studenata prve godine studija Farmacija po grupama

Poštujući važeće higijensko-epidemiološke mjere, nastava predviđena da se organizuje u učionicama 204, 205, 207 i laboratorijima odvijat će se u dvije grupe prema predviđenom rasporedu nastave koji ćete moći preuzeti kod ...

Brucoški sat 2020/2021

Obavještavaju se studenti-brucoši da će se ovogodišnji Brucoški sat za studente studija Farmacija održati na Nastavničkom fakultetu u učionicama br. 204 i 205  u ponedjeljak, 5.10.2020. sa početkom u 11:00. Brucoški sat ...

Upis primljenih kandidata na prvu godinu univerzitetskog studija Farmacija

Upis kandidata primljenih na drugom konkursnom roku za upis na prvu godinu univerzitetskog studija Farmacija obavljati će se u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta od 28.09. do 02.10.2020. godine u periodu od 10 do ...

Rang-lista kandidata prijavljenih na Konkurs za upis u drugom upisnom roku na prvu godinu univerzitetskog studija Farmacija

U prilogu se nalazi prijedlog rang liste kandidata prijavljenih na Konkurs za upis u prvu godinu integrisanog univerzitetskog studija Farmacija u drugom upisnom roku za akademsku 2020/2021 godinu. Informacija vezana za ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.